Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Υπαίτιοι !!!

Καλημέρα καλή εβδομάδα. Τα μεγέθη του Ελληνικού ... τραπεζικού συστήματος, εν συντομία και μετά από ένα σκασμό αιματοβαμμένες χρηματοδοτήσεις και από εγγυήσεις από το Κράτος (βλέπε Ελληνισμός) έχει ως εξής (σύμφωνα με το bankingnews) :

" ...Ποια είναι η εικόνα των τραπεζών το 2015;
- 4 τράπεζες διαθέτουν 348 δισεκ. ενεργητικό
- 23-24 δισεκ. κεφάλαια με foul Βασιλεία ΙΙΙ
- 3,5 δισεκ. ευρώ ζημίες στα αποτελέσματα το 2014
- 14,5 δισεκ. DTA, αναβαλλόμενο φόρο
- 214 δισεκ. δάνεια
- 132,5 δισεκ. καταθέσεις
- 82 δισεκ. πρωτογενές έλλειμμα ρευστότητας
- 100 δισεκ. πραγματικά NPLs προβληματικά δάνεια
- Ιστορικά χαμηλή απόδοση κεφαλαίων και ενεργητικού
- Το 45% των μετόχων είναι ιδιώτες και 55% το ΤΧΣ ..."

Αν από το τα ανωτέρω στοιχεία κρατηθούν τα εξής : καταθέσεις + ίδια κεφάλαια / (προς) δάνεια => η μόχλευση (χρήση εικονικά παραγόμενων  κεφαλαίων) εξακολουθεί να είναι στα ύψη, πέραν των διεθνώς αποδεκτών επιπέδων. Εκτός και αν ληφθούν υπόψη τα "επίπεδα" που έφεραν την καταστροφή τόσων λαών διεθνώς (από τις τράπεζες) το 2009 ΟΤΑΝ οι καταθέσεις στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν 237,8 δις !!!! (σχεδόν διπλάσιες των σημερινών), ενώ τα ίδια κεφάλαιά τους ήταν πολλαπλάσια των σημερινών (ανύπαρκτων). Παράλληλα ; Δεν υπήρχαν ... αναβαλλόμενοι φόροι και λοιπές συναφείς πατέντες !

Μετά απ΄ όλο αυτό, υπάρχει κανείς που να εξακολουθεί να έχει απορίες για την σημερινή κατάσταση της Πατρίδας, του Ελληνισμού και για το ποιος είναι υπαίτιος των πάντων ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου