Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Ιωάννη Δραγάτση, θεωρείς δεδομένο πως οι λίστες θα είναι πλήρεις ;

Από το Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος κ. Ιωάννη Δραγάτση εστάλη επιστολή προς τις τράπεζες όπου παραγγέλλει : 

«Καλείστε να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αρχείο των δανειοληπτών σας φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το 2009 έως και σήμερα και με ελάχιστο ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ. Στο αρχείο να αναγράφονται όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους αν πρόκειται για εταιρίες κατά την περίοδο των πληρωμών αλλά και την τρέχουσα περίοδο. Οι τράπεζες καλείστε εντός 5 ημερών να παράσχετε όλα τα στοιχεία».

Στο σημείο αυτό, ερωτώ κύριε Εισαγγελεύ. Κατά πόσο θεωρεί ως δεδομένο η Δικαιοσύνη πως οι πίνακες που θα λάβει -ως απάντηση- στην παραγγελία Σας, θα είναι πλήρεις ;

-------------------------
Αθήνα, 22-7-2010

Καλό μεσημέρι, 
Συνάδελφοι, ανατρέχοντας και αναζητώντας το εάν είναι πελάτες της τράπεζάς μας οι αναγραφόμενοι στο εβδομαδιαίο τεύχος της Credit info (η ανατεθείσα εις εμέ εργασία από την τράπεζα) διαπίστωσα ότι : 
Ενώ στο πεδίο «ΠΕΛΑΤΕΣ», «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ», με τελεστές : ΕΠΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - LK - …xxxxxx… - DISPLAY, (συνημμένο print screen), η απάντηση του συστήματος είναι : «No records we found that matched the selection criteria» (συνημμένο print screen πλήρους οθόνης).

Λόγω εμπειρίας και μετά από διερεύνηση του θέματος στο δίκτυο, διαπίστωσα ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι πιστούχος μας με xxxxxxx Id : 50000xxxxx και μάλιστα με αρκετά σημαντικό υπόλοιπο σε εμπλοκή.  Το παρόν e-mail το αποστέλλω με μόνο σκοπό να ελεγχθεί η πιστότητα των απαντήσεων των αναφορών (: reports) που αποκομίζουμε από το σύστημα, καθώς και ο έλεγχος για πιθανό σφάλμα στον κώδικα (: software bug), με αυτοσκοπό την αποφυγή
–πιθανά- λανθασμένων αποφάσεων από μέρους της τράπεζας. 

Συναδελφικά, Γιώργος Θ. Κανελλάκης
 -------------------------
Το ανωτέρω, εστάλη στον εσωτερικό έλεγχο στην τράπεζας με ηλεκτρονική αλληλογραφία

 -------------------------
Και κατόπιν (μεταξύ των άλλων) και στην τράπεζα της Ελλάδος

-------------------------
Και η απάντηση ;;; ... αυτή :




Με απλά λόγια. Αρκετά σημαντικό υπόλοιπο σε εμπλοκή που ΟΦΕΙΛΕ να εμφανίζεται στους πίνακες, ΔΕΝ εμφανιζόταν !!! και τι έλεγε Ο ελεγκτής ;;; "θα την κάνουμε νταντά" ...
Αν όμως ήταν κανένας "φτωχοδιάβολος οφειλέτης" κύριε Εισαγγελεύ, που είχε "κάποιο" θέμα, τότε, ΟΛΟ το "καθεστώς" θα τον είχε διαλύσει !!! 

Υ.γ. Επιστρέφω και χωρίς σβησίματα, χωρίς κενά και χωρίς σταματημό. Είτε για ξέπλυμα χρήματος, είτε για εκμαυλισμό, είτε για δόλο αληταράδων είτε για όλα μαζί και υπόσχομαι σ όλους τους σαθρούς πως, τα ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ εγκεφαλικά και τα εμφράγματα σας, θα είναι ... λεπτομέρειες.