Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

... γίδια, τα καλύτερα έρχονται. Και το ξέρετε.

Μην ετοιμάζεστε για διακοπές μιας και θα χρειαστεί να καταθέσετε. 

Με όλη την εκτίμηση για τα πραγματικά γίδια

Γιώργος Θ. Κανελλάκης