Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Job description Compliance Audit

Με κλικ γίνεται πελώωωριο
Χθες, εκεί που καθόμουν με κάποια φιλική παρέα, ακούω στο πίσω τραπεζάκι μια μικτή παρέα από ελληνόφωνους και αγγλόφωνους να λέει πως πρόκειται να δημιουργηθεί μια νέα τράπεζα, στην Χώρα και πως έχουν ένα θέμα με το jod description ειδικά του Compliance μιας και είναι καίριες οι δράσεις του τμήματος αυτού, ή αντιθέτως, προκαλεί έντονα θέματα η απουσία του. Επιθυμώντας όπως πάντα να βοηθήσω, βρήκα το αντίστοιχο της Attica bank στο οποίο προΐσταται ο φίλος μου, ο Νικόλας Δαυίδ και το παραθέτω, ασχέτως αν γνωρίζω πως οι χθεσινοί μου συνομιλητές έφυγαν για έξω. Διαβάζουν και από εκεί.

Σελίδα 29 του pdf που βρίσκουμε εδώ ή/και εδώ :
Αντικείμενο της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μη συμμόρφωσης της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της προς το εκάστοτε νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση μηχανισμών αναγνώρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των σχετικών κινδύνων. Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης καθορίζεται από την ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, όπως εκάστοτε ισχύει, την Απόφαση 281/17-3-2009 της Επιτροπής Πιστωτικών και Τραπεζικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και από το Ν.3691/2008.

Η συνέχεια, στα ανωτέρω links και στην συνέχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου