Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Προσοχή. Οι κάτωθι τύπου τραπεζικές επιστολές, δεν έχουν ουδεμία Νομική ισχύ


Προσοχή ! Οι ως άνωθι τραπεζικές έωλες ... προσφορές, δεν επέχουν ουδεμία εγγύηση ότι κατοπινά της προτεινόμενης εξόφλησης του Δανείου, δε θα επανέλθει η Τράπεζα να σας ζητάει ... επιπρόσθετα έξοδα όπως, δικαστικά έξοδα, έξοδα επίδοσης, τόκους, ανατοκισμούς. 
Και αυτό καθ΄ όσον, αν η ανυπόγραφη επιστολή θα ήθελε να έχει Νομική Ισχύ, θα όφειλε να έχει -τουλάχιστον- και τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων στελεχών της Τράπεζας.

Πρέπει να τονισθεί ότι η αναφερόμενη έωλη "υφιστάμενη συνολική απαίτηση" δεν διευκρινίζει αν το αναφερόμενο κονδύλι απαρτίζεται από κεφάλαιο και τόκους ή αναφέρεται μόνο στο ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανεισμού.

Αυτονόητο είναι ότι, το εκτυπωμένο bar code επί της επιστολής, δεν προσδίδει ουδεμία αξία προσωποποίησης (που πιθανόν θα αντικαθιστούσε την πασιφανή
έλλειψη υπογραφών) από μέρους του τραπεζικού οργανισμού.

Αντισταθείτε και μην αποδέχεστε την κάθε Αντισυνταγματική, παράνομη και απάνθρωπη ... προσφορά που σας κάνουν οι Τραπεζίτες αυτοί δηλαδή που έχουν αφαιμάξει από την Ελληνική Πολιτεία, πάνω από 260 δις euro για να σωθούν ...

Επιστάτης

Σχόλιο Γ.Θ.Κ. : Αν οι Συμπολίτες επιθυμούν να επαληθεύσουν την αγνότητα ή μη της πρότασης, τότε, ας πάνε σε ένα κατάστημα της Τράπεζας που τους έστειλε την ανωτέρω επιστολή και ας ζητήσουν :
  1. καρτέλα οφειλής (potition) από το online.
  2. αναλυτική κίνηση λογαριασμού δανείου.
  3. υπογραφές Νομίμων εκπροσώπων της Τράπεζας της υπηρεσίας που απέστειλε την επιστολή, επί της πρότασης - προσφοράς.
  4. συνημμένη επιστολή των ανωτέρω που να αναφέρει ρητά και ξεχωριστά τις οφειλές του κεφαλαίου, των τόκων, των λοιπών εξόδων (φακέλου, επικοινωνίας κλπ), των πιθανών δικαστικών εξόδων, τονίζοντας ότι "πέραν των αναφερομένων απαιτήσεων, η τράπεζα δεν αξιώνει το παραμικρό".
  5. Επιστολή - βεβαίωση, της τράπεζας που θα αναφέρει ρητά ότι, "μετά την αποπληρωμή του προτεινόμενου ποσού, η τράπεζα θα μεριμνήσει ΑΜΕΣΑ για την διαγραφή του πιστούχου από τον Τειρεσία".
Και αυτά, ασχέτως αν προτείνεται, τα 12.700 € να μετατραπούν σε 1.500 € ... (έκπτωση 85%) την ώρα που πουλάνε τα ΔΙΧΩΣ εξασφάλιση (προσημείωση) δάνεια, στο ~3%, σε Funds !

Γιώργος Θ. Κανελλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου