Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Τα πεντακόσια εννιά χιλιάρικα δεν τα λες και λίγα, φιλαράκο

Εις εκ των 50

Γιώργος Θ. Κανελλάκης