Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Η limo δεν είναι waterproof ; (*)

Το ότι επισκεπτόμενος ΕΝΑΣ την χώρα ΜΑΣ, ενώ, κλείνονται ΟΛΟΙ στα σπίτια τους, σας μοιάζει ως κάποιο στοιχείο δημοκρατίας ή μήπως υπενθυμίζει στις μάζες ποιος είναι το "αφεντικό" και ποιοι τα δουλικά του ;

Αν ΑΥΤΟ "ονομάζεται" -από κάποιους- ως δημοκρατία και ΑΥΤΗ ως "επίσκεψη", μάλλον, "κάποιοι" έχουν πάρει "κάτι" στραβά αφού, αυτή η δημοκρατία (τους), δεν είναι ότι περιέγραφαν στα
συγγράμματά τους οι : Σωκράτης, Αριστοτέλης και ο Ισοκράτης. Μας αρέσει άραγε ; Μας εκφράζει αυτή η ... δημοκρατία (τους) ; Τι κάνουμε άραγε για να αντιδράσουμε ;

Οἱ γὰρ κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον τὴν πόλιν διοικοῦντες κατεστήσαντο πολιτείαν οὐκ ὀνόματι μὲν τῷ κοινοτάτῳ καὶ πραοτάτῳ προσαγορευομένην, ἐπὶ δὲ τῶν πράξεων οὐ τοιαύτην τοῖς ἐντυγχάνουσι φαινομένην, οὐδ’ ἣ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπαίδευε τοὺς πολίτας ὥσθ’ ἡγεῖσθαι τὴν μὲν ἀκολασίαν δημοκρατίαν, τὴν δὲ παρανομίαν ἐλευθερίαν, τὴν δὲ παρρησίαν ἰσονομίαν, τὴν δ’ ἐξουσίαν τοῦ ταῦτα ποιεῖν εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ μισοῦσα καὶ κολάζουσα τοὺς τοιούτους βελτίους καὶ σωφρονεστέρους ἅπαντας τοὺς πολίτας ἐποίησεν. (Ισοκράτης)


(* Χρηστάρα, μην αγοράσεις τέτοιο Ι.Χ. Δεν είναι αδιάβροχο και βουλιάζει γρήγορα στα λιμάνια).