Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Στατιστικά τραπεζών της ΕΚΤ ; Ας γελάσω !

Διαβάζοντας την έκθεση (;;;) της ΕΚΤ για το τραπεζικό σύστημα (;;;) παρατηρούμε ευκόλως τα εξής :

Με δεδομένο πως την αναφορά μας στην μόχλευση (δάνεια προς καταθέσεις) στην σελίδα 29 από 101 αυτού εδώ την κάνουμε στο σύνολο των πιστοδοτήσεων και όχι μόνο επί των χορηγήσεων στα νοικοκυριά, η ανωτέρω αναφορά ( :123,6%) κρίνεται ως τουλάχιστον εσφαλμένη, στρεβλή και προφανώς ΨΕΥΔΗΣ και παραπλανητική ! μιας και ... ξεχνάει κάποιες λεπτομέρειες (εκατοντάδων δις €) !!!!

Με άλλα λόγια 240,12 δις συνολικά δάνεια (βλέπε σελίδα 38 από 101)
διά
134,31 δις (βλέπε σελίδα 29 από 101 αυτού εδώ
=
~180% μόχλευση !!!! Δηλαδή δάνεισαν διπλάσια από όσα είχαν ως καταθέσεις !!! Και αναφέρω μόνο τις καταθέσεις μιας και απαξιώ να αναφερθώ στα "ίδια τους κεφάλαια" !

Εδώ όμως θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλη μια παράμετρο για την οποία η έκθεση κάνει το
παπάκι που πάει στην ποταμιά ...

Οι πιστοδοτήσεις μιας τράπεζας δεν περιορίζονται ΜΟΝΟ στις χορηγήσεις (προς βιομηχανία + βιοτεχνία + νοικοκυριά) ΑΛΛΑ σ αυτές προστίθενται ΚΑΙ οι Ε/Ε (πληρωμής οφειλής, μιας και αποτελεί "ανάληψη κινδύνου") και εν μέρει και οι Ε/Ε καλής εκτέλεσης (στο ποσοστό που δεν έχουν κάλυψη) καθώς και οι Ε/Π (ενέγγυες πιστώσεις) όπως και οι τυχούσες αντεγγυήσεις προς οίκους του εξωτερικού.

Κατόπιν τούτων, το αναφερόμενο ποσό των 242,4 δις (χορηγήσεις) ας εκληφθεί ως λίαν ... συντηρητικό και κατά πολύ μικρότερο του πραγματικού.

Επί της ουσίας και πέρα από αριθμολαγνείες αριθμοβλακίες ;

Ή το λήγουμε το θέμα ή μας τρώνε. Και το αναφέρω μιας και το τραπεζικό σύστημα έχει ήδη εισπράξει - πάρει 255+ δις σε ρευστό και σε εγγυήσεις (βλέπε εδώ αναφορά στην οποία ΔΕΝ περιλαμβάνονται και τα ποσά που πήραν οι τραπεζούλες μας (;;;) την 30-12-2016 ... επιδοματάκι που αναφέρεται κατοπινά του προηγουμένου εδώ.
Ποσό που πήγε ΟΛΟ ... αδιάβαστο στην μαύρη τρύπα ... διαχειριστών χαρτοφυλακίων, τοξικών επενδύσεων σε τίτλους φούσκες αλλά και σε θυρίδες και offshore λογαριασμούς ... εξύπνων και λαμόγιων.