Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Προς Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

Κύριε Οικονομικέ Εισαγγελεύ, 

ήταν γνωστό ανέκαθεν πως στον τραπεζικό χώρο οφείλετο να τηρείται το "γνώριζε τον πελάτη σου" (και δη κατά τις περιπτώσεις που ο πελάτης αυτός ήτο πελάτης πιστοδοτήσεων). Στην αγγλική ορολογία η αντίστοιχη ορολογία είναι το επίσης γνωστό : "know your client". 

Η παράμετρος "της γνώσης του πελάτου" συνήθως λειτουργούσε αποκλειστικά όταν ο πελάτης είχε δραστηριότητες που άπτοντο του τοπικού (συνοικιακού) ή μικρού (μικρομεσαία επιχείρηση) βεληνεκούς. Όταν δηλαδή είχε μικρό κύκλο εργασιών.

Η παράμετρος αυτή ( : γνώριζε τον πελάτη σου) ΔΕΝ ίσχυε σχεδόν ποτέ, σε συντριπτικό ποσοστό όταν ο πελάτης πιστοδοτήσεων είχε μεγάλο ή τεράστιο κύκλο εργασιών και ενώ είχε έδρα φερ'  ειπείν στην Λ. Μεσογείων, περνώντας μπροστά από 10 (πάλαι ποτέ) τραπεζικά ιδρύματα και 40 υποκαταστήματα αυτών, πήγαινε σε κάποιο συγκεκριμένο. Επί παραδείγματι στην οδό Πανόρμου.

Αναρωτηθείτε Κύριοι της Οικονομικής Εισαγγελίας, και των Οργάνων Υμών, για ποιο λόγο πελάτης τις διένυε αυτές τις αποστάσεις για να φθάσει στο ... επιθυμητό υποκατάστημα έτσι ώστε να συνεργαστεί με αυτό. Το ... τυχερό ...

Αναρωτηθείτε ακόμη με ποιου (ή ποίων) εντολές εκ της διοικήσεων των τραπεζών οι πελάτες αυτοί ταξίδευαν ολόκληρες αποστάσεις για να πάνε στο "περιούσιο" κατάστημα. Ακόμη αναρωτηθείτε και αναζητείστε τους "παράγοντες" που έστελναν τους εν λόγω μεγάλους πελάτες, σε καταστήματα που ήτο πολύ μακρυά εκ της επιχειρηματικής έδρας
των.

Τέλος, για να μη σας περιπαίξει ουδείς, σας γνωρίζουμε πως, σημασία έχει στις έρευνές σας, ΟΧΙ η σημερινή τήρηση των φακέλων αυτών (των μεγάλων πελατών) αλλά η "τότε" που υπεγράφη η αρχική σύμβαση, καθώς, προϊόντος του χρόνου, δημιουργήθηκαν τα περίφημα "business centers". Και η δημιουργία αυτών (των επιχειρηματικών κέντρων) έπεται κατά πολύ (συνήθως) των αρχικών συνεργασιών με τα τραπεζικά υποκαταστήματα.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε έτερη πληροφόρηση καθώς και κατάθεση γνώσης περί του "γνώριζε τον πελάτη σου" που, σε συνδυασμό με το "τις ωφελείται" (στο οποίο θα προβείτε), ή καλύτερα το "τις ωφελήθηκε" (*), θα αποδώσει τα μέγιστα. Όχι τα μέγιστα δυνατά, αλλά τα μέγιστα !


* Ενδεικτικές περιπτώσεις "οφέλους"  :
  • ανεγέρσεις υπερπολυτελών οικιών σε περιώνυμα σημεία της Χώρας και μη 
  • αποκτήσεις πολυτελών οχημάτων που δεν συνάδουν με την τραπεζική μισθοδοσία
  • αποκτήσεις σκαφών
  • συμμετοχές σε εταιρείες
  • καταθέσεις εκ ποσών εντυπωσιακών
  • πυκνές - συχνές συμμετοχές σε παίγνια (Καζίνο) με σημαντικά ποσά
  • εν γένει έκκλητος βίος 
είναι ορισμένοι εκ των παραγόντων που θα σας ενδιαφέρουν. 

Τέλος, σημειώσατε πως όπως γνωρίζετε οι ανωτέρω ενδεικτικές περιπτώσεις "οφέλους" ΔΕΝ είναι ανάγκη να βρίσκονται ή να απολαμβάνονται από τους αμέσως εξεταζόμενους αλλά μπορεί και από στενά συγγενικά τους πρόσωπα. Αδέλφια, σύζυγοι κλπ


Για την μεταφορά, Γιώργος Θ. Κανελλάκης 
(κατόπιν επικοινωνίας με εργαζομένους σε Νομικές Υπηρεσιών τραπεζών και μη).