Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Κύριοι Εισαγγελείς οι τραπεζίτες είναι οι υπεύθυνοι. Και οι εντολείς τους !


Για το τρομακτικού μεγέθους και μόχλευσης "άνοιγμα" της "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ" μήπως πρέπει να πάρετε θέση διαλύοντας πλέον όσους παριστάνουν τα ... στελέχη και τις επιτροπές πιστοδοτήσεων στις τράπεζες ;

Κύριοι Εισαγγελείς, οι τραπεζίτες δεν ... δάνειζαν από τα χρήματα τους, ΑΛΛΑ από τα χρήματα του Ελληνισμού !!!! Χρήματα για τα οποία υποθηκεύτηκε και πουλιέται η Ελλάδα, κομμάτι - κομμάτι !
 
Μήπως πρέπει να πάρετε θέση για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες έδιναν χρηματοδοτήσεις μέσα στο 2016 στην Μαρινόπουλος ΑΕ ΕΝΟΣΩ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ (από το 2012) ;; 

Κύριοι Εισαγγελείς, οι μοχλεύσεις του "ν%"  στις πιστοδοτήσεις ενέχουν από δόλο μέχρι και ... σκοπό, μας μάθαιναν οι Δάσκαλοί μας στην Τράπεζα Εργασίας επί Αειμνήστου Κωνσταντίνου
Καψάσκη. 
Νέοι σε εμπειρία αναλυτές - credit τραπεζών γνωρίζουν πως η σχέση "ξένα προς ίδια" (μόχλευση - leverage) όταν ξεπερνάει το 4, max το 5,5 είναι απαγορευτική η νέα πιστοδότηση. Και αν για κάποιους λόγους (π.χ. απώλεια κεφαλαίων) ξεπεράσει το ποσοστό αυτό ... κτυπούν ... καμπανάκια στις διοικήσεις των τραπεζών και καθίσταται επιτακτική ανάγκη το "μάζεμα" !

Εν τω προκειμένω, πως έκαναν ανακυκλώσεις οι τραπεζίτες στους αλληλόχρεους ; Στα ομολογιακά ; Πως έπαιρνε η "Α.Ε." ΚΑΙ νέα δάνεια με μόχλευση στον ... Θεό και χωρίς δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία ; (ισολογισμούς και τριμηνιαίες καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες σε επίπεδο ομίλου ;)

Κύριοι Εισαγγελείς, φορολογικές - ασφαλιστικές ενημερότητες είχε η "Μαρινόπουλος ΑΕ" ; Αν δεν είχε, πως έκαναν κινήσεις οι τράπεζες ;

P.s. H Μαμιδάκης oil πως έφτασε στο σημείο υπερδανεισμού κύριοι Εισαγγελείς δυνάμει του οποίου ζητά την ένταξή του στον νόμο περί προστασίας πιστωτών ; Ποιες οι ευθύνες των ... τραπεζιτών ; Μήπως "κάποιοι" έδιδαν εντολές χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης στους ... τραπεζίτες ; Και αν ναι, ΠΟΙΟΙ ; Follow the money, Κύριοι and you'll have the answers.

Μετά από πολυετή πορεία και εμπειρία σε χορηγήσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών, σε 3 τράπεζες, έχω την εμπειρία και την γνώση για να Σας ρωτώ. Μην επιτρέψετε την αδικία όπου ένας μικρός ή/και μεσαίος επιχειρηματίας αδυνατεί να πάρει 1.000 € δάνειο την ίδια ώρα που οι ... μεγάλοι απολαμβάνουν ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ !!!