Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Αντωνόπουλε θα μας λείψεις. Σαν τον Γαμβρίλη ένα πράγμα. Εσύ Αθανάσιε φίλε μου καλέ ;

Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την αναδιάρθρωση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την αποχώρηση επτά εκ των μελών του, των κ.κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Δημητρίου Βογανάτση, εκτελεστικού μέλους, Αθανασίου Πρέσβελου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Ηλία Περτζινίδη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Αντωνίου Πρωτονοτάριου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Στυλιανού Πλιάκη, μη εκτελεστικού μέλους και Αθανασίου Σταθόπουλου, μη εκτελεστικού μέλους.