Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Don't worry my friend #Nigel_Farage we have the same situation here in Greece

Don't worry my friend @Nigel_Farage. We have the same situation here in Greece.

61.3% Greek Citizens voted a big "NO" to EU and the traitor Greek PM said a small "yes" to EU.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου