Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Mails και αλληλογραφία με το Ίδρυμα Τσάκαλου (τμήμα 2)

Εν συνεχεία της συζήτησης που ξεκίνησε την 16-10-2017 με το : Ίδρυμα Τσακάλου. Αξία ακινήτων του 5.670.000 €. Διάθεση αποτελεσμάτων ; και του πρώτου τμήματος ανάρτησης των mails από τους εμφανιζόμενους ως εκπροσώπους (*) του Ιδρύματος (μέχρι και τότε δεν είχαμε την παραμικρή ιδέα για την ακριβή σύνθεση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, πέραν κάποιων φημών που υπήρχαν αλλά και κάποιων διαβεβαιώσεων από μέλη αυτού) την 10-11-2017, με τίτλο mails από το Ίδρυμα Τσάκαλου (τμήμα 1) συνεχίζουμε με το Β΄τμήμα της αλληλογραφίας και επικοινωνίας με το Ίδρυμα και τα μέλη αυτού.


Την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017, αποστέλλεται με mail και αναρτάται εδώ το : Κύριοι του Ιδρύματος Τσακάλου, καλό μεσημέρι δυνάμει του οποίου, στο όνομα της Διαφάνειας ζητούσαμε το
  • Αρχικό καταστατικό καθώς και
  • Τελικό Αναλυτικό Λογαριασμό, που θα ήτο υπογεγραμμένος από τον επιβλέποντα του έργου που έκανε και την παραλαβή του έργου "Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Κοντοβαζαίνης".
Διευκρινίζεται και τονίζεται ότι, όπως είχε ζητηθεί τηλεφωνικά και από το (τότε)

μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, (και νυν πρόεδρο σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας) Δημήτρη Τσούνη, αναμενόταν να οριστικοποιηθεί ημερομηνία συνάντησης των μελών του Ιδρύματος με ομάδα συμπατριωτών Κοντοβαζαινιτών, στα γραφεία του Ιδρύματος. Ομάδα η οποία μάλιστα θα εμπεριείχε και συμπατριώτη δυνητικό αγοραστή του ακινήτου του Ψυχικού.
 
Κατόπιν τούτων, την επομένη, παραλαμβάνει ο Γιώργος Θ. Κανελλάκης το εξής mail :


mail στο οποίο υπήρχε και το κάτωθι συνημμένο :

Λίγο αργότερα δε, απεστάλη νέο mail του Ιδρύματος δυνάμει του οποίου μας παρέδιδαν το καταστατικό του Ιδρύματος : "Σας αποστέλλουμε το Καταστατικό του Ιδρύματος και ενημερωτική απάντηση στα θέματα που αναφέρετε σε επιστολή που μας στείλατε με το από 25/10/2017 mail σας. ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ"

Βλέπε εδώ σχετικό print screen :
Αν και επί της παρούσης θα περιοριστούμε μόνο στη μεταφορά του θέματος, δίχως σχολιασμό, διευκρινίζουμε ότι το εν λόγω mail δεν περιείχε το αντίγραφο του καταστατικού αλλά το σχετικό ΦΕΚ. (**)

Σημειώνεται ότι : επειδή το αποσταλθέν ΦΕΚ είναι πολυκαιρινό (παλαιό), το αναζητήσαμε στο Εθνικό Τυπογραφείο και το παραθέτουμε εδώ :
ΦΕΚ σύστασης Ιδρύματος Τσακάλου τμήμα 1
ΦΕΚ σύστασης Ιδρύματος Τσακάλου τμήμα 2
ΦΕΚ σύστασης Ιδρύματος Τσακάλου τμήμα 3
ΦΕΚ σύστασης Ιδρύματος Τσακάλου τμήμα 4
ενώ, ολόκληρο το σχετικό ΦΕΚ το βρίσκετε κάνοντας κλικ εδώ.
Το ανωτέρω αναφερόμενο mail είχε ως συνημμένη και μια ακόμη επιστολή, πέραν του ΦΕΚ από την οποία μάθαμε για "μη παραλαβή του έργου", για "πλημμελείς εργασίες", για "πρόσθετες απαιτήσεις του Μηχανικού", για "δικαστικές διενέξεις" κ.λπ. Αναλυτικότερα :
 
Την 27-10-2017 αποστέλλεται mail προς το Ίδρυμα, ευχαριστώντας για την μέχρι τώρα συνεργασία και παραθέτοντας δυνητικές ημερομηνίες συνάντησης με τα μέλη αυτού. Mail που είναι το κάτωθι :


 
Λίγο αργότερα και προφανώς ως απάντηση του ανωτέρω, χωρίς να διευκρινιστεί -η από κοινού μέχρι τότε επιθυμητή- ημερομηνία συνάντησης, παρελήφθη το κατωτέρω, με μοναδικό (εμφανή) παραλήπτη, τον μεταφέροντα το σύνολο της παρούσας ανάρτησης :
Σημειώσεις - διευκρινίσεις :

Όλα τα φωτογραφικά ανωτέρω τμήματα, κάνοντας κλικ επ' αυτών γίνονται απολύτως αναγνώσιμα και ευκρινή.

* Αναφέρουμε την έκφραση "εμφανιζόμενους ως εκπροσώπους" καθώς ναι μεν ακούγαμε φήμες και συζητήσεις το Φθινόπωρο του 2017 πως έγιναν ή επίκειντο τροποποιήσεις στη σύνθεση του Δ.Σ. του Ιδρύματος (π.χ. αποχώρηση τέως προέδρου Κώστα Καλύβα καθώς και του μέλους Γιώργου Δημόπουλου και αντικατάσταση αυτών) αλλά δεν είχαμε, τότε, άλλη πληροφόρηση πέραν των ακουσμάτων αυτών.

Τονίζεται δε κάτι ακόμη. Την ύπαρξη του Γεωργίου Δημοπουλου στο Δ.Σ. και την αποχώρηση αυτού, την μάθαμε μόλις προχθές, μετά από σχετικό δημοσίευμα σε επαρχιακή εφημερίδα.

Αν δηλαδή προστέθηκαν και ποια είναι τα νέα μέλη και αν διεξήχθησαν αρχαιρεσίες εκλογής νέου Προεδρείου τα μάθαμε, όπως προαναφέρθηκε, μόλις προχθές. Επί του θέματος αυτού και άλλων, στη συνέχεια, στις απαντήσεις μας.

** τα ΦΕΚ είθισται να αποτελούν περίληψη των καταστατικών, τροποποιήσεων κοκ, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Νομαρχίας και ουχί την πιστή αντιγραφή - μεταφορά αυτών.

Για την επίπονη μεταφορά των ανωτέρω,

Γιώργος Θ. Κανελλάκης


Υ.γ. Θα ακολουθήσουν σχολιασμοί και απαντήσεις.


Update : το ανωτέρω εστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail) και στα μέλη του Ιδρύματος 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου