Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Κύριοι του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τσακάλου, χρόνια πολλά. α) Με την παρούσα θα θέλαμε β) ΦΕΚ Ιδρύματος


Κύριοι του Δ.Σ. του Ιδρύματος Γεωργίου και Δήμητρας Τσάκαλου, 
αφορμής δοθείσης αποριών που μας δημιουργήθηκαν γύρω από την εξέλιξη του έργου "συντήρηση - αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Κοντοβαζαίνης", με την παρούσα, θα θέλαμε να έχουμε στη διάθεσή μας τα : 
  1. απόφαση/σεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τσάκαλου, για την χρηματοδότηση του ανωτέρω αναφερόμενου έργου,
  2. αντίγραφο του Καταστατικού του Ιδρύματος, μιας και το ΦΕΚ που μας διαθέσατε και κοινοποιούμε στο όνομα της Διαφάνειας, περιλαμβάνει μόνο την περίληψη του Καταστατικού. 
Για την μεταφορά του αιτήματος Κοντοβαζαινιτών Πολιτών και της εν γένει
περιοχής της Γορτυνίας.


______________________
Γιώργος Θ. Κανελλάκης
           Τηλ επικ. : 6977-913-924


Σημειώσεις : 
α) το ανωτέρω εστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος, μόνο σε όσα έχουμε στη διάθεσή μας τα mails τους.β) παρατίθεται το ΦΕΚ 28Α'/8-3-1982 - Ίδρυμα Γεωργίου και Δήμητρας Τσακάλου σε εκτυπώσιμη μορφή .pdf εδώ και κατωτέρω σε φωτογραφικό αντίγραφο, σε συνέχεια της συζήτησης που ξεκίνησε με το : Ίδρυμα Τσακάλου. Αξία ακινήτων του 5.670.000 €. Διάθεση αποτελεσμάτων ;

Κάνοντας "κλικ" επί των κατωτέρω φωτογραφιών, αυτές γίνονται μεγάλες και ευκρινείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου