Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Εκβιασμοί στην Attica bank ; Τα καλύτερα έρχονται.

"Με ποια λογική απευθύνετε απειλητικά και απαράδεκτα μηνύματα και επιστολές στα στελέχη μας ;" 

Αυτή είναι η επωδός που χαρακτηρίζει την επιστολή της νέας διοίκησης της Attica bank, δυνάμει της οποία γεννούνται ξεκάθαρα και σκληρά ερωτήματα για τα "έργα και τις ημέρες" της Attica bank επί διοίκησης Γαμβρίλη - Αντωνόπουλου και προγενέστερα ...

Κατόπιν της κατωτέρω επιστολής, της νέας διοίκησης της Attica bank προς τον Καλογρίτσα, αλλά και "άλλων στοιχείων" ευλόγως δημιουργούνται τα εύλογα ερωτήματα : 
 1. τις αυξήσεις των πιστωτικών ορίων τις πρότεινε το κατάστημα που χειρίζονταν το εκάστοτε πιστωτικό όριο ή μήπως απορρίπτονταν και στην συνέχεια τις ενέκρινε ΜΟΝΟ η διοίκηση Γαμβρίλη ;
 2. τα ενδιάμεσα εγκριτικά κλιμάκια ενέκριναν ή όχι τις αιτούμενες από τον Καλογρίτσα αυξήσεις του πιστωτικου του ορίου ;
 3. ποίος ήτο ο ρόλος του Δ.Σ. της Attica bank επί διοίκησης Γαμβρίλη στην έγκριση τεράστιων Πιστωτικών Ορίων ; Αντιμετώπιζε εκβιασμούς ως ο κατωτέρω περιγραφόμενος από την νυν διοίκηση ; Και αν ναι, τι έκανε για να τους αντιμετωπίσει ; Πως είχε (αν είχε) αντιδράσει Νομίμως ; Είχε καταγγείλει το παραμικρό και αν ναι, που ;
 4. με δεδομένο πως η διοίκηση Γαμβρίλη είχε προσλάβει σε υψηλόβαθμη θέση (σ.σ. υπεύθυνος γραφείου Τύπου) δίπλα στον  τότε πρόεδρο Γιάννη Γαμβρίλη των συλληφθέντα για εκβιασμούς Τάκη Μουσσά, είχε στηθεί ή όχι ολόκληρη βιομηχανία αντεπιθέσεων με την δημιουργία αγωγών και μηνύσεων ή/και "αντιθέτω μηνύσεων και αγωγών" σε κάθε έναν που δεν ... συμφωνούσε με τις ... "τραπεζικές τακτικές" της διοίκησης Γαμβρίλη ;
 5. Τα δικηγορικά γραφεία Μαντζουράνη και Κανελλόπουλου που είχαν σχεδόν κατ'  αποκοπή την εκπροσώπηση των υποθέσεων της Attica bank, κάλυπταν κάποια εγγενή αδυναμία της κεντρικής Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας ;
 6. το λογιστήριο ως αμέσως ενδιαφερόμενο για την εξέλιξη των μεγεθών της Τράπεζας, τι θέση έπαιρνε επ' αυτών ;
 7. με δεδομένο και σύμφωνα και με τον έλεγχο των αρμοδίων τμημάτων της ΤτΕ για τον "πλημμελή" Εσωτερικό Έλεγχο ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΥΤΟΥ και των ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ;
 8. με ποιο τρόπο και με ποιες διεργασίες η Attica bank επί ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗ έδιδε τις πιστοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων euro ; Ο όρος "εποπτικά κεφάλαια" σε ποσοστό πάνω εκ των οποίων δεν δύναται να γίνει χρηματοδότηση - πιστοδότηση, της ήταν γνωστός ;
 9. με δεδομένο πως ο Αθανάσιος Σταθόπουλος κατείχε την θέση του διευθυντή Margin (σ.σ. χρηματοδοτήσεις για αγορά μετοχών) κατά το παρελθόν, θέση την οποία ανέλαβε μετά από "γρήγορη ανέλιξή του" από αυτή της θέσης του προϊσταμένου χορηγήσεων,  σε αυτή του Διευθυντή (σ.σ. και αυτό, μετά μετά την μεταγραφή του από ανάλογη θέση προϊσταμένου στην Εθνική Τράπεζα προς την Attica bank), γίνεται ευκόλως αντιληπτό πως ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ και ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ να επικαλεσθεί πως δεν γνώριζε από τις αναλογούσες διαδικασίες, ποια η νυν άποψη επί των εγκρίσεων Πιστωτικών Ορίων επί εποχής Γαμβρίλη, Αντωνόπουλου, Ιωαννίδη, Μάραντου κλπ κλπ ;
 10. με δεδομένο πως Ο ΜΟΝΟΣ που έχει απομείνει στο Δ.Σ. της τράπεζας (και δεν έχει απομακρυνθεί όπως οι ομόλογοί του) είναι ο συνδικαλιστής Αθανάσιος Σταθόπουλος, έχει ερωτηθεί για το αν και τι γνωρίζει επ' αυτών ;
 11. ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ο συνδικαλιστής και μέλος του Δ.Σ. της Attica bank μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εκφράζεται ανάμεσα σε ακροατήριο, πότε με θυμό, πότε με γαλιφιά και τούμπαλιν προς τους συνομιλητές του ; Ποίος ο λόγος της ραγδαίας εναλλαγής των συμπεριφορών του, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, που ομοιάζει με έκφραση αγωνίας, ταραχής και πανικού ;
 12. το εποπτικό όργανο των τραπεζών, ήταν ή όχι ενήμερο επί εποχής Γαμβρίλη στην Attica bank για όσα συνέβαιναν σε αυτή ; Και αν ναι, τι έκαμε ; Πως απάντησε σε τυχούσες καταγγελίες εις αυτήν ; 
 13. τέλος, η Πολιτεία, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη δια των Οργάνων και των Λειτουργών του, ήταν ή όχι γνώστες για όσα συνέβαιναν επί σειρά στην Τράπεζα και αν ήσαν τι έπραξαν ; Αν δεν έπραξαν, γιατί δε το έκαμαν ;
 14. Κύριε Αθανάσιε Σταθόπουλε, πρόεδρε των Εργαζομένων, τώρα που έπαυσαν να υφίστανται τα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ", γνωρίζετε τι και για πόσα μιλάει το προσωπικό ;
Υστερόγραφο. Μηχανικέ του ΤΣΜΕΔΕ έχεις μήπως ακουστά για καμία Εγγυητική Επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ προς Μηχανικό εκ ποσού πέντε δις euro ;  Μήπως εσείς οι συνδικαλιστές άραγε ;

Για την συγκέντρωση, τη καταγραφή και την μεταφορά
Γιώργος Θ. Κανελλάκης
 

Επιστολή - απάντηση Attica bank προς Καλογρίτσα


Attica bank προς Τοξότης Α.Ε.
Με έκπληξη ελάβαμε την από 24.01.2017 επιστολή σας, όταν γνωρίζουμε ότι σήμερα (25.01.2017) έχει προγραμματιστεί συνάντηση της Διοίκησης της Εταιρίας σας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας μας για να του υποβάλλεται σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου των Εταιριών σας. Προς τι λοιπόν εξυπηρετεί την εξεύρεση λύσης ενός τόσου σοβαρού προβλήματός σας η αποστολή μιας επιστολής με την οποία αποπειράσθε απαραδέκτως να πιέσετε την Τράπεζα στη λήψη εσπευσμένων και προφανώς εσφαλμένων και σε βάρος της αποφάσεων ;
 
...παραλάβαμε τον λογαριασμό του Ομίλου σας σε δυσανάλογο ύψος αναφορικά με τις εξασφαλίσεις του και μάλιστα έναν λογαριασμό που αυξήθηκε υπερβολικά στο άμεσο παρελθόν και σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα ... 

... Σας έχουμε καταστήσει γνωστό ότι οφείλεται να εξεύρετε άλλες πηγές χρηματοδότησής σας, από άλλες Τράπεζες και εξ ιδίων διαθεσίμων σας, διότι η Τράπεζα μας αδυνατεί να υπερβεί σε χρηματοδοτήσεις το όριο που σας θέσαμε, των 108 εκατ. ευρώ... 

... Πως ζητάτε πρόσθετη χρηματοδότηση από την Τράπεζά μας και όχι από άλλες Τράπεζες και μάλιστα πιεστικά, όταν γνωρίζεται ότι με τα απαιτούμενα ποσά υπερβαίνετε το όριο των 108 εκατ. ευρώ ; ...

... Πως είναι δυνατόν, επίσης, να ζητάτε την χορήγηση νέων εγγυητικών καλής εκτελέσεως για έργα που δεν έχετε εξεύρει τους αναγκαίους για την κατασκευή τους πόρους ; Και με ποια λογική, για όλα αυτά, απευθύνετε απειλητικά και απαράδεκτα μηνύματα και επιστολές στα στελέχη μας ; ...

... Εάν δεν είστε σε θέση να φέρετε σε πέρας τα έργα που έχετε αναλάβει, είτε με χρηματοδοτήσεις άλλων Τραπεζών ή τρίτων, άλλως εξ ιδίων σας, τότε θα μας αναγκάσετε να σας θέσουμε υπο την εποπτεία μας και να επιδιώξουμε να αναλάβουν και αποπερατώσουν τα εν εξελίξει έργα σας, άλλοι αξιόπιστοι φορείς ...

... Είναι όμως απορίας άξιον πως είσθε έτοιμοι να σπαταλήσετε υπέρογκα ποσά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε άλλες άσχετες επιχειρήσεις, μέσων μαζικής ενημέρωσης και δεν τοποθετείτε τα κεφάλαια αυτά στον Όμιλο των τεχνικών σας επιχειρήσεων για να τις καταστήσετε ενήμερες και αξιόχρεες ...

Τα της επιστολής της Attica bank προς Καλογριτσα, από εδώ


Επανέρχομαι ! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου