Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Οι Δικαστές για το ηλεκτρονικό πόθεν έσχες

Οι Δικαστές, δηλαδή οι ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ της Δικαιοσύνης, θα πρέπει να θυμούνται πως ΟΦΕΙΛΟΥΝ να προασπίζονται τα Δικαιώματα των Πολιτών και της Πατρίδας. Σωστά διεκδικούν τα δικαιώματά τους μα έτσι αντιστοίχως θα πρέπει να πράττουν και προς όφελος των συμφερόντων των Ελλήνων.
 
Με δεδομένο πως σ'  αυτόν τον βρώμικο πόλεμο δεν περισσεύει κανείς, είναι δεδομένο πως οι κινήσεις του Ελληνισμού θα πρέπει να είναι Σύσσωμες ενάντια σε τοκογλύφους δανειστές, σε σαθρούς πολιτικούς και μεγαλοσυμφέροντα. Πέρα από τάξεις, πέρα από ιδιότητες επαγγελμαντικές. Οι Δικαστές πρέπει να αντιληφθούν πως, στους αγώνες τους χρειάζονται κοντά τους ΟΛΗ την Κοινωνία. Την Κοινωνία που θα πρέπει να την πείσουν πως είναι Λειτουργοί και όχι να απαιτούν την ως άνω προσφώνηση.

Μόνο τότε θα διαπιστώσουν οι Δικαστές πως έχουν κοντά τους ΟΛΗ την Κοινωνία. Την Κοινωνία της οποίας αποτελούν τμήμα. Όλοι γνωρίζουμε τις πιέσεις που ασκούνται στους Δικαστές. Όλοι γνωρίζουμε τις "σχέσεις" κάποιων μεγαλοδικηγόρων με τις αποφάσεις Της. ΟΜΩΣ, μ' όλον τούτου, οι Δικαστές θα πρέπει να ανακτήσουν την Αίγλη και την Θέση που τους πρέπει !

Γ.Θ.Κ.
"Μη επανορθώσιμη βλάβη εκτιμά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι μπορεί να προξενηθεί στους δικαστές και τους εισαγγελείς από την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες, με την ολομέλεια να μπλοκάρει- προσωρινά τουλάχιστον- την
διαδικασία όσον αφορά τους δικαστές.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο-στο οποίο έφτασε το θέμα μετά από προσφυγή 5 δικαστικών ενώσεων- έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής και πάγωσε την ηλεκτρονική κατάθεση της δήλωσης πόθεν έσχες τους μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της κύριας προσφυγής, η οποία θα συζητηθεί στις 13 Ιανουαρίου.

Στην προσφυγή τους οι Eνώσεις προβάλουν μία σειρά λόγων αντισυνταγματικότητας, αλλά και τον κίνδυνο διαρροής των προσωπικών τους δεδομένων. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία των 15 μελών της αρμόδιας Αρχής που θα ελέγχει τις δηλώσεις πόθεν έσχες δεν είναι δικαστές και πως δεν απολαμβάνουν της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας που απολαμβάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί. Η αρχή που θα ελέγχει τις δηλώσεις είναι 15μελής, με πρόεδρο ανώτατο δικαστικό λειτουργό ενώ τα υπόλοιπα 14 θα διορίζονται από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην απόφαση του, το ΣτΕ κάνει δεκτούς τους ισχυρισμούς των ενώσεων, οι οποίες προέβαλαν λόγους αντισυνταγματικότητας, όπως:

- της διάκρισης των λειτουργιών, καθώς ο έλεγχος των δηλώσεων ανατίθεται με αντισυνταγματικό τρόπο σε Αρχή που δεν συγκροτείται από δικαστές,
της ισότητας, καθώς για άλλους δικαστές (των ανωτάτων δικαστηρίων) προβλέπεται ο έλεγχος των δηλουμένων στοιχείων και η επισύναψη των στοιχείων που μεταβάλλονται (συμβόλαια, κ.λπ.), ενώ για όλους τους άλλους (υπολοίπων βαθμίδων) προβλέπεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος και η μη επισύναψη των εγγράφων που επιφέρουν μεταβολές περιουσιακής κατάστασης, κ.λπ.
της αναλογικότητας λόγω των προβλεπομένων δυσανάλογων μεγάλων κυρώσεων για πιθανές μικροπαραλείψεις και λάθη κατά την υποβολή των δηλώσεων
- της προστασίας των προσωπικών δεδομένων λόγω της υποχρέωσης δήλωσης των χρημάτων (άνω των 15.000 ευρώ) και των αντικειμένων μεγάλης αξίας (άνω των 30.000 ευρώ) και λόγω του κινδύνου διαρροής και δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τους και
-της βεβαιότητας του φόρου, γιατί θα πρέπει οι δικαστές να προσλάβουν και να καταβάλουν αμοιβή σε ειδικό εκτιμητή, προκειμένου να αποτιμηθεί η αξία των κινητών περιουσιακών τους στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχουν παραστατικά.

Επίσης, στη δικαστική απόφαση γίνεται αναφορά στον ισχυρισμό των Ενώσεων για την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 ευρώ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων λόγω της διαρροής δεδομένων του συνόλου σχεδόν των φορολογουμένων στην Ελλάδα, καθώς δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας."