Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Άρθρο 187 - Ποινικός Κώδικας - Εγκληματική οργάνωση

4. Όποιος με απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διερμηνέων ή με δωροδοκία των ίδιων προσώπων ματαιώνει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία του εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση της παραγράφου 1 τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Όποιος στις παραπάνω περιπτώσεις ματαιώνει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία όχι μόνο του εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης
σε εγκληματική οργάνωση της παραγράφου 1, αλλά και άλλου εγκλήματος, από εκείνα που απαριθμούνται στην ίδια παράγραφο, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.


Δικηγόρος αναγνώστης 

Σημ Γ.Θ.Κ. Εμείς λαμόγια, σας τα λέμε όλα. Με το "Ν" και με το "Σ". Εσείς -προφανώς- το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να βρείτε έναν ... μεγαλοδικηγόρο και να κλαίτε νομίζοντας πως θα γλυτώσετε !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου