Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Macron's offshores in Cayman Islands #Macrongate #MacronLeaks

And here are the uncensorable archives for Macron

Reminder : Julian Assange: Isis and Clinton Foundation are both funded by Saudi Arabia and Qatar

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου