Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Οι ευθύνες του κράτους. Το κράτος ως καθ' ύλιν αρμόδιο για την ευνομία και την ασφάλεια των Πολιτών

Σχόλιο Γ.Θ.Κ. ως πρόλογος : όταν λέμε Κράτος εννοούμε : υπηρεσίες, βουλευτές, δικαιοσύνη, μηχανισμούς, αρχές κλπ. 
Για να δούμε τώρα. Τι θα πράξει η Δικαιοσύνη δια των Λειτουργών της ;
--------------------------

Ιδιωτικές πόρτες, που οδηγούν σε ιδιωτικές σκάλες, που οδηγούν σε παραλίες, που οι ιδιοκτήτες της πόρτας και της σκάλας θα ήθελαν να είναι ιδιωτικές, αλλά προνόησε το Σύνταγμα της χώρας και είπε ότι ανήκουν σε όλους, αλλά πώς ανήκουν σε όλους, αφού για να φτάσεις σ' αυτή την παραλία, πρέπει να μπεις από μια ιδιωτική πόρτα, ίσως να διασχίσεις έναν ιδιωτικό κήπο και να
κατέβεις μια ιδιωτική σκάλα.

Μετά τα βάζετε μαζί μου όταν σας λέω ότι είμαι κατά της ιδιοκτησίας, της απληστίας και της ασυδοσίας που προκαλεί.

Άρθρο 2, Ν. 2971/19-12-01 (ΦΕΚ Α 285)

Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και χρησιμότητα αυτών

1. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται.

2. Η προστασία του οικοσυστήματος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους.

3. Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές. Κατ' εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη μπορούν να χρησιμεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και για απλή χρήση της παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

4. Στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων, παρά μόνο για την επιδίωξη των σκοπών, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου