Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Παραπονάκια βραδινά, σου κάνω να θυμάσαι, στο Αλκατράζ κι αν έζησες, εκεί -ξανά- θε να σαι

  1. Γιαννάρα σου έχω παράπονο και θα στο πω. Έχεις βγάλει τόσα ρε φίλε (ως αμοιβή) όταν έρχεσαι, με το τσουράπι σου. Και μ όλον τούτου, μια κάρτα τα Χριστούγεννα δε μου έχεις στείλει. Ντροπή Γιαννάρα μου. Εκτός και αν περιμένεις να σου αναθέσω εγώ υπόθεση κατά των άλλων.
  2. Χρήστο μου, όταν πίνεις τα καφεδάκια σου στην Φιλαδέλφεια, παρέα με τον Γιάννη, κοίτα και λίγο απέναντι. Κυκλοφορούν και drones και κινητά, με κάμερα 13 megapixels. Χαζό τον είχες τον καθηγητή που πήγαινε εντός του μαγαζιού με τον Γιάννη ; Στην ίδια τη γειτονιά. Εντάξει. Πριν τον παρατήσει η "έτσι" του.


Από την έντυπη έκδοση της Ναυτεμπορικής :
 
Εγκλήματα φοροδιαφυγής (άρθρο 66 του ΚΦΔ)
Α. Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές i. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ΚΦΔ, έγκλημα φοροδιαφυγής στον φόρο εισοδήματος, στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή στον ειδικό φόρο ακινήτων (ΕΦΑ) διαπράττει όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή των παραπάνω φόρων, αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να
εμφανίζεται αυτή μειωμένη.

Τα ως άνω εγκλήματα φοροδιαφυγής τιμωρούνται, ανά είδος φόρου, ως εξής:

* με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ (περ. α της παρ. 3 του άρθρου 66 του ΚΦΔ) και
* με ποινή κάθειρξης, εφόσον, κατά τα ως άνω, το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ (παρ. 4 του ως άνω άρθρου).
....
6 Λοιπές επισημάνσεις
Με την επιφύλαξη των όσων προαναφέρθηκαν, οι διατάξεις των άρθρων 55Α και 68 του ΚΦΔ, αναφορικά με τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπιστώνονται εφεξής και τιμωρούνται πλέον κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του ΚΦΔ, ως δικονομικές διατάξεις, εφαρμόζονται αναδρομικά.