Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Γιώργο Πάσχα της ΤτΕ έχω απορίες

Προϊστάμενε Επιθεωρητή της ΤτΕ, Γιώργο Πάσχα :
  1. είχατε καταγγελία από το 2011 με πιθανολόγηση ξέπλυμα χρήματος στην Attica bank ;
  2. Είχατε καταγγελία για δάνεια που δεν εμφανίζονται στις Νούμερο 1 καταστάσεις ;
  3. Είχατε καταγγελία πως το online της Attica bank παρουσίαζε δυσλειτουργίες ;
  4. Αναχρηματοδότηση τόκων έχουν δικαίωμα να κάνουν οι τράπεζες ΜΟΝΟ σε περίπτωση ρύθμισης, όπως ανάφερες. Γνωρίζεις ΑΝ αναχρηματοδοτούνταν και "γύριζαν" Ανοικτοί Αλληλόχρεοι Λογαριασμοί, Στεγαστικά, καταναλωτικά, ΧΩΡΙΣ να καταβάλλονται οι τόκοι  και χωρίς να υπάρχουν ρυθμίσεις ; Δηλαδή, αν δεν υπάρχει υπογεγραμμένη "ρύθμιση", οι κεφαλαιοποιήσεις των τόκων είναι παράνομες ; ΝΑΙ ! Έτσι είπες ρητά και κατηγορηματικά !
  5. Γιώργο Πάσχα οι λειτουργίες της Επιθεώρησης της Attica bank πως λειτουργούσαν ; Σύμφωνα με τις καταρτισμένες από την ίδια την τράπεζα, αρχές ;